Gilberto Daza – Yo te admiro demasiado (En vivo) (2017)